Landelijke Handhavingstrategie

Handhavingstrategie

De invoering van de Landelijke Handhavingstrategie (4 juni 2014) heeft ertoe geleid dat Handhavende instanties, zoals overheden, omgevingsdiensten, het OM en de politie op eenzelfde manier optreden bij vastgestelde overtredingen. Bijvoorbeeld op gebied van de omgevingswet. Zo ontstaat een gelijk speelveld, wordt het rechtsgevoel gerespecteerd en blijft de leefomgeving veilig, schoon en gezond. Om op een professionele wijze (gezamenlijk) te kunnen handhaven is het Toezichtloket opgezet. Het toezichtloket is ontstaan uit een pilot met de provincies Groningen en Drenthe en haar samenwerkende partners*.